Bixia – Elskolan

Genom projektet Elksolan besvarades de frågorna som Bixia fick av sina kunder.

El kan ibland vara komplicerat och Bixia får ofta frågor från sina kunder. Vad är det egentligen för el som jag får i min kontakt? Hur beräknas mitt elpris? Och vad är egentligen närproducerad el? Detta är bara några av frågorna som brukar florera i elbolagets Bixias kundtjänst.

Bixia märkte att det var flera frågor som återkom och ville därför skapa filmer som hjälpte till i kommunikationen. I samband med projektet utvecklades ett nytt grafiskt formspråk som skulle användas i flera delar av organisationen.

Filmerna har producerats under två olika omgångar och fler filmer kommer produceras framöver. Filmerna publicerades på sociala medier och var en del av Bixias årsredovisning 2019.

Facebook
Twitter
LinkedIn