Matkedjan

En prototyp som visar hur blockchain-teknik kan användas i livsmedelsindustrin.

Under Almedalen 2018 ville East Sweden belysa hur det går att använda blockchain-teknik i livsmedelsindustrin. Eventet bestod av en föreläsning där grunderna för blockchain förklarades och hur man genom denna teknik kunde säkerställa validering i livsmedelsindustrin.

För att exemplifiera detta skapade vi appen Matkedjan i samarbete med Vreta Kluster och Visual Sweden. Appen var en prototyp som visade hur användaren enkelt kunde skanna livsmedel för att se hela dess process.

Besökarna till eventet serverades en macka som hade en QR-märkning. Genom att rikta telefonens kamera mot märkningen animerades specifikationer för produkten fram. Användaren kunde sedan klicka sig vidare för att se produktens hela kedja. Exempelvis kunde vi se rostbiffens resa. Var kon föddes och växte upp, var den slaktades, transporterer, beredning, paketering och sluligen servering. På en karta kunde vi även visa hur resan sett ut geografiskt.

Besökarna fick en smak för hur framtiden skulle kunna se ut och pedagogisk presentation av hur blockchain-teknik kan användas.

Dela på sociala medier

Facebook
Twitter
LinkedIn