TrashBots

Hjälp till att rädda världen från skräp. TrashBots är ett mobilspel med möjligheten att påverka på riktigt.

TrashBots är ett spel till iOS och Android som belyser nedskräpning i världen. Spelaren kontrollerar en robot som skickas till olika platser i världen. På respektive plats är uppdraget att samla in så mycket skräp som möjligt. Mängden skräp är grundat från verkligheten och nivåerna blir mer utmanande ju mer skräp det finns. Spelet är under utveckling och är ett internt projekt på Eight Digitalbyrå.

Utveckla din robot

Roboten är spelarens bästa vän och det är viktigt att spelaren tar hand om sin robot för att den ska kunna skräp som hittas går att återvinna. Allt skräp som hittas går att återvinna och sedan användas för att skapa nya delar. Det krävs olika typer av skräp för att bygga exempelvis en arm och nya delar kan ge roboten nya egenskaper.