Rörligt

Vi får ditt företag att röra sig och bryta igenom bruset

Vi producerar filmer och animationer som sticker ut, samtidigt som de förmedlar budskapet på ett pedagogiskt sätt.

Reklamfilm

En bra reklamfilm kokar ned ett budskap till några få sekunder och levererar det minnesvärt och träffsäkert till målgruppen. Vi skapar reklamfilm för TV och webb där vi anpassar format och innehåll utefter respektive medie. Vi producerar animerad film, med både 2D- och 3D-animationer, och filmar i studio eller i verksamhetens miljö. Utifrån dina målsättningar tar vi fram en idé, som bearbetas genom en standardiserad process från manus till en färdig film.

Film för sociala medier

På sociala medier måste du fånga uppmärksamheten på några få sekunder. Respektive plattform kräver dessutom olika format, specifikationer och riktlinjer, samt har olika sätt att förhålla sig till användare. Vi tar fram reklamfilm och utbildningsfilm anpassad till respektive plattform och ser till att ditt budskap når hela vägen fram.

Utbildningsfilm & presentationsfilm

Film är ett effektivt sätt att dela kunskap. Oavsett om det rör sig om internutbildning eller utbildande marknadsföring så producerar vi animerad film, med både 2D- och 3D-animationer, och filmar i studio eller i verksamhetens miljö. Vi är experter på att visualisera komplicerade processer och ta fram kreativa idéer som skapar intresse.

Stickers / GIF-animation

Stickers, ibland kallade GIF-animationer, är illustrerade animationer som kan jämföras med emojis. Att använda stickers är ett bra sätt att skapa en personlig relation mellan varumärke och kunder, exempelvis i support eller sociala medier. Precis som med en emoji kan den användas för att beskriva olika känslor på ett lekfullt sätt. Vi erbjuder animation av existerande illustrationer och design av nya karaktärer