Varumärke

Låt oss designa och utveckla ditt varumärke

Vi skapar varumärken som inspirerar och ger bestående intryck. Ett bra varumärke lever sitt eget liv och vi vill ge alla förutsättningar för att det tar dig dit du vill.

Logotyp

En logotyp är central för ett varumärke och en symbol som snabbt identifierar företaget. Logotypen ska upplevas passande och stämma överens med målsättningarna för varumärket. En bra princip är att sträva efter enkelhet och något som är lätt att komma ihåg. Då blir logotypen mångsidig och går att använda i många olika forum.
Uppbyggnad av AMRA Medicals logodesign

Grafiska komponenter

Vi designar digitala komponenter som ikoner, infografik, karaktärer och illustrationer som hjälper dig att leverera ditt budskap och förstärka ditt varumärke.

Designsystem

Ett designsystem består av designprinciper, komponenter och riktlinjer som underlättar i utvecklingen av digitala tjänster och plattformar. Dels möjliggör det ett mer effektivt utvecklingsarbete men också en ger det en röd tråd i systemet och underlättar vid kommande uppdateringar. Exempel på komponenter är formulär, knappar och checkboxar, men även mallar för olika flöden, mätare och de delar av ett system som återanvänds.

Grafisk identitet

För att ta kontroll av varumärket kan ett företag använda sig av en grafisk identitet som består av de komponenter som representera företaget. Exempel på detta kan vara färger, former och företagets logotyp. En grafisk identitet är ett system som standardiserar företagets kommunikation genom att sätta riktlinjer för hur det visuella språket ska användas. På Eight utvecklar vi varumärket och sammanställer identiteten i en grafisk manual.