Dra nytta av pandemin – din guide genom de senaste undersökningarna

Nu är det dags att börja titta framåt. Vi har läst tre undersökningar om pandemins effekter på företag och plockat ut några intressanta punkter. Se vad jag hittat från Svenskarna och internet, McKinsey och Deloitte.
Daniel Nilsson
Ditt företag behöver röra sig framåt! Men hur?

När jag nåddes av beskedet att mina föräldrar blivit vaccinerade mot Covid-19 blev det en enorm lättnad för mig. I likhet med de första vårtecknen som ingjuter hopp om framtiden fungerade deras vaccinering som ett skifte i tanken för mig, från att “hålla i och hålla ut“ till att börja blicka framåt.

Undersökningarna som visar vägen

Det kändes spännande och läskigt på samma gång. Jag såg framför mig, sprudlande människor i överflöd likt kalvar som släpps ut på grönbete efter en lång vinter. Den här nyfunna optimismen fick mig att göra lite research för att ta reda på vad som hänt under pandemin.

Jag hittade tre intressanta undersökningar om pandemins effekter. En från McKinsey om arbete och konsumentkraft, en från Deloitte om marknadsföringstrender och Internetstiftelsens årliga undersökning Svenskarna och internet. När jag läste artiklarna hittade jag många intressanta saker. Saker som fick mig att tänka på hur jag skulle vilja förbereda mig för framtiden. Jag tänkte börja med att gå igenom vad jag hittade och efter det ge lite tips på hur du kan använda den informationen för att förbereda dig inför framtiden.

McKinsey ser samarbete som nyckelfaktor

Hushållens sparande har ökat under pandemin vilket vittnar om möjlighet till snabb återhämtning. Hur snabb återhämtning det blir beror på fördelningen av medel. Generellt ser McKinsey en snabbare återhämtning där klyftorna mellan rika och fattiga är som minst.

Efterfrågan på högutbildade har ökat samtidigt som efterfrågan på lågutbildade minskat. Effekten spåras till att flera branscher med serviceyrken försvunnit eller ersatts av automatiserade tjänster såsom självutcheckning eller shopping på nätet. Den framtida arbetsmarknaden kommer därför kräva ökad rörlighet. Redan nu ser de att var 16:e arbetare kommer behöva byta bransch innan 2030.

Myndigheter och företag kommer att spela en stor roll för att lösa dessa problem. Samarbete kommer därför vara en nyckelfaktor för att få igenom rätt åtgärder.

Deloitte ser positiv inställning till företags sociala engagemang 

När Deloitte frågar företagsledare om krisen visar det sig att osäkerheten inför framtiden ökat. När de rankar insatserna som genomförts under pandemin kommer effektivisering av verksamheten på första plats och marknadsföringsinsatser på andra.

Den digitala närvaron har ökat markant under pandemin. Sociala medier och arbetet med att snabbt ta fram nya digitala tjänster har varit huvudfokus för att fortsätta vara nära kunderna.

Det samhälleliga engagemanget har varit en vattendelare. De företag som agerat utifrån sin värdegrund och aktivt försökt hjälpa till i samhället har fått ett stort positivt uppsving för sitt varumärke. Tvärtom har företag som agerat utan förankring i företagets vision fått motsvarande effekt men i negativ riktning. Den här trenden tror Deloitte kommer fortsätta vara en viktig faktor i den kommande återhämtningen tillsammans med den ökade digitala närvaron..

En ny målgrupp för Svenskarna och internet

I Sverige ökade hemarbete inom tjänstesektorn med över 30% och majoriteten tyckte att det fungerade bra. De allra äldsta i Sverige 76+ står för största andelen nya användare på internet, en helt ny målgrupp i digitala kanaler alltså. Äldre personer har generellt fått en mer positiv inställning till digitala kanaler och använder de för att hålla kontakt med vården, bekanta och för att handla. 

Lite oväntat är att yngre börjat se negativt på den ökade skärmtiden. De visar också upp en större rädsla och osäkerhet. Bland orosmomenten ligger farhågor om att storföretag kränker deras integritet och att det är svårare att vara källkritisk i det digitala samhället. Men ökningen i sociala medier syns även här där videosamtal och chattar gått starkt framåt.

Vad händer nu?

Vi befinner oss i en tid mellan katastrofen och framtiden, ett vakuum med en sällsynt chans till förberedelse. För att dra nytta av det här måste du engagera dig och även fast du känner att du inte kan göra allt så bör du i alla fall göra något. Här är några tips för att få igång tankarna på vad du kan titta på utifrån de insikter jag plockat ut från undersökningarna.

Nästa drag kan definiera ditt företags framtid.

Uppdatera din affärsplan

Du har den redan och där står många bra saker redan. Det är lätt hänt att affärsplanen glöms bort när det blir svåra tider. Det är då den är som viktigast. Nu är det en ypperlig tid att använda den aktivt.

Agerar ni utefter företagets syfte? Se till att du har förankrat det i allt ni gör varje dag på arbetsplatsen. Är syftet tydligt för dig och dina medarbetare kommer det att bli tydligt även för dina kunder vilket ger en stor effekt i positiv uppfattning kring ditt varumärke. 

Gå även igenom SWOT-analysen för ditt företags erbjudande. Det är ett enkelt och konkret sätt att få igång tankarna på hur omgivningen ser ut idag. Vilka konkurrenter finns kvar och vilka tjänster ska du satsa på för att fylla dina kunders nya behov?

Tjänstedesign

Du har genomfört förändringar under pandemin och det har även dina kunder. Ett bra sätt att få reda på vilka dina kunder är och hur de använder dina tjänster är att vända sig till ett företag som arbetar med tjänstedesign. De kan hjälpa dig undersöka hur dina kunder betér sig  i detalj och vad de verkligen gör när de kommer i kontakt med dig. Syftet är att utvärdera dina tjänster ur en användares perspektiv. Det här arbetssättet avslöjar på ett effektivt sätt hur enkla förändringar kan göra stor skillnad.

Undersök din digitala närvaro

Världen har digitaliserats blixtsnabbt och kanske har du redan startat upp din digitala närvaro. Det är väldigt lätt att starta upp alla konton och börja posta men sen ebbar det ut för att du inte har grundat ditt arbete i en långsiktig strategi. Känns det krångligt, ta hjälp med detta. Det finns många både mindre och större firmor som hjälper till att ta fram strategier för hur du ska jobba och det behöver inte vara avancerat. Med en digital strategi säkerställer du att du postar i rätt kanaler med rätt mängd inlägg och med rätt tonalitet som stärker ditt varumärke och engagerar dina kunder.

Once in a lifetime opportunity

Det här är bara tre tips för att stärka ditt företags erbjudande och strategier inför framtiden. Jag tror att det kommer smälla till när allt börjar rulla igång och då skulle det vara synd om jag inte själv tagit chansen att se över min situation. Allra minst skulle jag  tittat på de förändringar jag gjort hittills och samla in kunskaper från mina kunder och anställda. Att helt enkelt göra min egen version av de stora undersökningarna för att skapa mig en bild av vilken situation mitt företag befinner sig i.

På så sätt skulle jag kunna vara säker på att när ladorna öppnas och kalvarna väller ut över ängarna kommer mitt företag stå där med båda fötterna stadigt förankrade i marken redo att möta den enorma energin på rätt sätt.

Starta ditt arbete idag. Vänta inte för det här är en möjlighet som aldrig kommer att komma tillbaka igen.

 

Daniel Nilsson
Daniel Nilsson
Projektledare med 10 år erfarenhet inom marknadsföring och varumärkesutveckling.