Grebo EL

Hemsida för elekriker

Med en 34-årig i branschen bestämde sig Grebo EL för att förnya sin digitala närvaro. De anlitade de oss på Eight Digitalbyrå som hjälpte dem med en ny webbplats som reflekterar deras engagemang och nytänkande.

Grebo EL är mer än bara en elektriker. Med en rik historia som går tillbaka till 1989, har de ständigt eftersträvat innovation och utveckling inom sitt område. Deras team med certifierade medarbetare erbjuder tjänster som spänner från avancerade installationer till energibesparing och underhåll av el- och säkerhetssystem.

Med tanke på Grebo EL:s breda tjänsteportfölj och deras ambition att ständigt växa och utvecklas, var det en utmaning att skapa en webbplats som fullt ut kunde representera deras varumärke och kompetens. Dessutom behövde vi integrera moderna digitala lösningar som svarade mot kundernas behov.

Första steget var en djupdykning i Grebo EL:s kärnvärden och vision. Genom flera möten med deras team, kunde vi klargöra deras önskemål och förväntningar. Ett centralt fokus var att framhäva deras bredda utbud, från samarbeten med offentliga verksamheter till akuta reparationer för privatpersoner.

Men det som verkligen särskiljde detta projekt från andra elektriker i branschen var en bokningsfunktion där både privatpersoner och företag kunde boka en elektriker inom bara 4 dagar. I bokningssystemet strävade vi efter enkelhet och tydlighet. Med att integrera ett SMS-system kunde vi säkerställa att kunderna påminns om deras bokade tid, medan den aktuella elektrikern får nödvändig information om kunden i sin telefon.

Genom hela processen hade vi ett bra samarbete med Grebo EL, med täta avstämningar och på så sätt hitta kärnan i deras kommunikation. Grebo EL är ett bra exempel på hur traditionell expertis kan på ett naturligt sätt smälta samman med digital innovation. På Eight Digitalbyrå, är vi stolta över att ha varit en del av denna transformation och ser fram emot fortsatt samarbete med Grebo EL i deras kommunikation och digitala lösningar.

Dela projekt:

Fler projekt

Webbplats för Online Voices

Online Voices

Logodesign och utveckling av varumärke

Nest Arkitektur

WordPress-plugin för projektsystem

Widemedia